vrijwilliger

Onze Predikanten

 • Vacature: zie ook de profielschets op de home-pagina
 • Pastor H. Hansma

Werkzaam als part-time leerkracht godsdienstonderwijs:

 • Mw. A. Kasemier, obs de Meander te Borger
 • Mw. E. Hoving, obs Daltonschool te Ees
 • Mw. T. Haveman, obs de Ekkelhof te Drouwen. 

Moderamen

Het moderamen van de kerkenraad wordt gevormd door:

 • Preses: Peter Hoving
 • Scriba: Kris Dambrink
 • Diaken: Tineke van Dijk
 • Ouderling: Hanny Luinge
 • Kerkrentmeester: Siebe Kamer
 • Predikant: vacature
 • Pastor: Hessel Hansma 

Verdeling gemeente

De gemeente is verdeeld in 5 wijken. Op dit moment  heeft Hessel Hansma alle wijken onder zijn hoede.

Contact

Om in contact te komen met de predikanten of de moderamen kunt u hier klikken.

Moderamen

Het moderamen is voornamelijk een agenda voorbereidende vergadering voor de kerkenraad. In feite vormt het moderamen het dagelijks bestuur van de Protestantse Gemeente te Borger. Zij vergadert 8 keer per jaar, ongeveer 20 dagen vòòr de vergadering van de kerkenraad en bestaat uit de preses (ouderling/voorzitter), de scriba (ouderling/scriba), 2 diakenen of ouderlingen, één ouderling/kerkrentmeester en de pastores.

Kerkenraad

Dit is het allerhoogste orgaan, die de beslissingen neemt en het beleid uitzet. De begroting en jaarcijfers van de kerk en het beleidsplan worden ook door dit orgaan goedgekeurd. De grote kerkenraad vergadert 8 keer per jaar. Hierin zitten alle ambtsdragers. Dit zijn dus alle ouderlingen, diakenen, ouderling/kerkrentmeesters, de scriba en de voorzitter, de pastores en de notulist.

 

Contact

De Goede Herderkerk 
en het ontmoetingsgebouw 't Anker
Hoofdstraat 9 - 11, 9531 AA Borger
Scriba
Dhr. K. Dambrink - 06 14379979
scriba@pgborger.nl

Verdere contactgegevens en contactpersonen klikt u hier.