vrijwilliger

Erediensten

De eredienst op de zondagmorgen begint om 10:00 uur, de eventuele avonddienst om 19:00 uur. De diensten verlopen volgens een vaste orde van dienst. Op de eerste en de derde zondag van de maand is er na afloop van de ochtenddienst gelegenheid elkaar rond een kopje koffie of thee te ontmoeten in 't Anker.

De sectie apostolaat verzorgt jaarlijks vijf welkomdiensten. De diensten zijn laagdrempelig en er wordt medewerking verleend door een zangkoor of -groep.

Diensten voor ouderen

Maandelijks wordt er in de ‘Borgerhof’ een eredienst gehouden in de recreatiezaal van het woon- en zorgcentrum. Meestal is dat op een vrijdag. Voor de exacte datum: zie onze kalender.De dienst, die begint om 14:30 uur, wordt geleid door één van onze pastores. Na afloop wordt er gezamenlijk thee gedronken.

Op zondagen, waarop Avondmaalsvieringen worden gehouden, is de morgendienst in de Goede Herderkerk, terwijl dit in de avonddienst wordt gehouden in de ‘Borgerhof’.

Aankomende diensten

Klik door naar de kalender voor de eerstvolgende kerkdiensten

Bijzondere Vieringen

Het Heilig Avondmaal. Dit wordt vijf à zes keer per jaar gevierd. Het betreft een open viering, toegankelijk voor jong en oud.


De Avondmaalsvieringen in de avonddiensten vinden plaats in woon- en zorgcentrum 'De Borgerhof'


De diensten van de Paascyclus. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag.


De diensten van Kerst, Pinksteren en Hemelvaart


Enkele diensten met liederen en elementen uit de vieringen in Taizé


Iona-diensten, een keer in het voorjaar en een keer in het najaar


Rond Pasen en Kerst is er een Borgerhof-zangdienst in 'De Borgerhof'


Iedere eerste zondag van de maand, met uitzondering van de maanden januari, juli, augustus en september, wordt er een kinderdienst gehouden voor de kinderen van de basisschool (groep 3 t/m 8)

Contact

De Goede Herderkerk 
en het ontmoetingsgebouw 't Anker
Hoofdstraat 9 - 11, 9531 AA Borger
Scriba
Dhr. K. Dambrink - 06 14379979
scriba@pgborger.nl

Verdere contactgegevens en contactpersonen klikt u hier.