vrijwilliger

Actueel

Zondag 20 maart 2016 vierden wij Palmpasen met de kinderen van onze gemeente. Palmpasen is de laatste zondag vóór Pasen. In de Goede Herderkerk werd er een Palmpasen-viering gehouden en daarnaast maakten de kinderen weer de bekende Palmpasen-stokken.

IMG 0563

Voor meer foto's "Lees meer....."

Lees meer...

6e zondag van de 40-dagentijd

Vandaag lezen we over de intocht in Jeruzalem. De buxus takken in de groene wereldbol verwijzen naar de discipelen, zwaaiend met palmtakken waarmee ze hun Heer binnen riepen in de stad. Als de discipelen zouden moeten zwijgen, dan zouden de stenen het Hosanna overnemen.

16 03 20

 

5e zondag van de 40-dagentijd

Lees meer...

Op donderdag 10 maart j.l. organiseerde de sectie Vorming en Toerusting een avond Liturgisch bloemschikken onder de bezielende leiding van Ank Koopmans. Het thema was Balans. Op bijgaande foto ziet u het resultaat van een zeer gezellige en inspirerende avond.pgb160310

4e zondag van de 40-dagentijd

We lezen het verhaal van de verloren zoon. Midden op de balans ligt een bol met rode takken die verbeeldt de vader die zijn armen uitstrekt naar alle kanten. Hij is blij met iedereen die aan tafel komt, zoals God blij is met mensen die de balans van hun leven opmaken en berooid weer naar huis durven komen. De kleur roze is gebruikt als teken dat het paars langzaam verandert door het komende licht van Pasen.

 16 03 06pgb

 

3e zondag van de 40-dagentijd

Lees meer...

2e zondag van de 40-dagentijd

Vanmorgen lezen we over de verheerlijking van Jezus op de berg. Op de berg is het licht, in de laagte is het leven donker en zwaar, een groot verschil. We drukken dit uit met een fontein van licht aan de ene kant en de stenen die de zwaarte van het bestaan tonen. Straks daalt Jezus weer af naar laagland om zijn handen vol barmhartigheid uit te strekken naar ons.

Lees meer...

Pagina 7 van 16

Contact

De Goede Herderkerk 
en het ontmoetingsgebouw 't Anker
Hoofdstraat 9 - 11, 9531 AA Borger
Scriba
Dhr. K. Dambrink - 06 14379979
scriba@pgborger.nl

Verdere contactgegevens en contactpersonen klikt u hier.