vrijwilliger

Actueel

Janna en Gert,

Vrijdagavond hebben we als gemeenteleden met een gezellige avond afscheid van jullie genomen. Vrijwel alle onderdelen van de kerkelijke organisatie hadden Janna en jou wel iets te vertellen. Het was veelkleurig en de verbondenheid met jou als predikant sprongen er uit. Vijftien jaar ben je hier in Borger voorganger geweest en er zijn vele memorabele punten te noemen, maar gezien de korte spanne tijds die mij volgens het programma is gegeven kan ik slechts bij een paar stil staan.

Lees meer...

Een veelkleurig recht kruis, geënt op de kleurige mozaïeken van de Spaanse architect Gaudi.

Lees meer...

Pasen
Ook wij mogen opstaan
en met Hem meegaan
Hij heeft de balans hersteld.
Dat vieren wij op deze paasmorgen
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN HALLELUJA

De witte bloemen staan voor reinheid,feest en overwinning

Pasen
Feest van overwinning
op het onrecht
de disbalans
in ons leven
het kwaad
en de verdrukking
in de wereld
Verlangen om
in evenwicht te komen
Opstaan
liefde geven
en ontvangen
Samen delen,
de vruchten
van de schepping
van God

16 03 27b 1

 

Lees meer...

Zondag 20 maart 2016 vierden wij Palmpasen met de kinderen van onze gemeente. Palmpasen is de laatste zondag vóór Pasen. In de Goede Herderkerk werd er een Palmpasen-viering gehouden en daarnaast maakten de kinderen weer de bekende Palmpasen-stokken.

IMG 0563

Voor meer foto's "Lees meer....."

Lees meer...

6e zondag van de 40-dagentijd

Vandaag lezen we over de intocht in Jeruzalem. De buxus takken in de groene wereldbol verwijzen naar de discipelen, zwaaiend met palmtakken waarmee ze hun Heer binnen riepen in de stad. Als de discipelen zouden moeten zwijgen, dan zouden de stenen het Hosanna overnemen.

16 03 20

 

5e zondag van de 40-dagentijd

Lees meer...

Pagina 7 van 16

Contact

De Goede Herderkerk 
en het ontmoetingsgebouw 't Anker
Hoofdstraat 9 - 11, 9531 AA Borger
Scriba
Dhr. K. Dambrink - 06 14379979
scriba@pgborger.nl

Verdere contactgegevens en contactpersonen klikt u hier.